Rolovacia brána Intense

  • DOSTUPNOSŤ 100% 100%

%

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

Maximálna šírka
Hliníkové vodiace koľajnice 9 cm:
Hliníkové vodiace koľajnice 9 cm:
+ háčik proti vetru

Maximálna výška
Hliníková skrinka 30 cm:
pri šírke brány nad 450 cm:
Hliníková skrinka 36 cm:
Hliníková skrinka 40 cm:
Oceľové konzoly 58 cm:

Maximálna plocha brán:
boky hliníkové alebo oceľové s konzolami:
oceľové boky s konzolami:
Konzoly:
Hliníkový profil zateplený:
profil EasyLook:
Vetracie profil:
Výška profilu:
Hrúbka profilu:
Hmotnosť panciera:

450 cm

640 cm

300 cm
260 cm
410 cm
510 cm
700 cm

36 m2
30 cm
36/40 cm
58 cm
77
EasyLook 77
WENT 77
7,7 cm
1,8 cm
5,5 kg / m2