Rolovacia Priemyselná brána

  • DOSTUPNOSŤ 100% 100%

%

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

Maximálna šírka:
Maximálna výška pre skrinku – 25:
Maximálna výška pre skrinku – 30:
Maximálna výška pre skrinku – 36:
Maximálna plocha:
Hliníková skrinka:
Hliníkové boky, oceľové boky:
Hliníkové vodiace koľajnice:
Hliníkový profil zateplený:
Profil EasyLook:
Vetracie profilu:
výška profilu:
Hrúbka profilu:
Hmotnosť panciera:

450 cm
210 cm
300 cm
350 cm
15,75 m2
30/36 cm
30/36 cm
9 cm
77
EasyLook 77
WENT 77
7,7 cm
1,8 cm
5,5 kg / m2