Rolovacie Garážové Brány

Rolovacia brána Guard

Maximálna šírka: Maximálna výška pre skrinku – 25: Maximálna výška pre skrinku – 30: Maximálna výška pre skrinku – 36: Maximálna plocha: Hliníková skrinka: Hliníkové boky, oceľové boky: Hliníkové vodiace koľajnice: Hliníkový profil zateplený: Profil EasyLook: Vetracie profilu: výška profilu: Hrúbka profilu: Hmotnosť panciera: 450 cm 210 cm 300 cm 350 cm 15,75 m2 30/36 cm 30/36 cm 9 cm 77 EasyLook 77 WENT 77 7,7 cm 1,8 cm 5,5 kg / m2

Farby

Rolovacia brána Intense

Maximálna šírka Hliníkové vodiace koľajnice 9 cm: Hliníkové vodiace koľajnice 9 cm: + háčik proti vetru

Maximálna výška Hliníková skrinka 30 cm: pri šírke brány nad 450 cm: Hliníková skrinka 36 cm: Hliníková skrinka 40 cm: Oceľové konzoly 58 cm:

Maximálna plocha brán: boky hliníkové alebo oceľové s konzolami: oceľové boky s konzolami: Konzoly: Hliníkový profil zateplený: profil EasyLook: Vetracie profil: Výška profilu: Hrúbka profilu: Hmotnosť panciera:

450 cm

640 cm

300 cm 260 cm 410 cm 510 cm 700 cm

36 m2 30 cm 36/40 cm 58 cm 77 EasyLook 77 WENT 77 7,7 cm 1,8 cm 5,5 kg / m2

Farby

Rolovacia Priemyselná brána

Maximálna šírka: Maximálna výška pre skrinku – 25: Maximálna výška pre skrinku – 30: Maximálna výška pre skrinku – 36: Maximálna plocha: Hliníková skrinka: Hliníkové boky, oceľové boky: Hliníkové vodiace koľajnice: Hliníkový profil zateplený: Profil EasyLook: Vetracie profilu: výška profilu: Hrúbka profilu: Hmotnosť panciera: 450 cm 210 cm 300 cm 350 cm 15,75 m2 30/36 cm 30/36 cm 9 cm 77 EasyLook 77 WENT 77 7,7 cm 1,8 cm 5,5 kg / m2

Farby

Rolovacia brána Mini

Maximálna šírka: Maximálna výška pre skrinku – 25: Maximálna výška pre skrinku – 30: Maximálna výška pre skrinku – 36: Maximálna plocha: Hliníková skrinka: Hliníkové boky, oceľové boky: Hliníkové vodiace koľajnice: Hliníkový profil zateplený: Profil EasyLook: Vetracie profilu: výška profilu: Hrúbka profilu: Hmotnosť panciera: 450 cm 210 cm 300 cm 350 cm 15,75 m2 30/36 cm 30/36 cm 9 cm 77 EasyLook 77 WENT 77 7,7 cm 1,8 cm 5,5 kg / m2

Farby

Bližšie info a objednávky môžete realizovať telefonicky na č.t.: 0905 395 000 alebo prostredníctvom nášho emailu info@garazovebranysk.sk